follow me....

Sunday, May 6, 2012

Perbandingan Karya Aliran Post Impresionisme
Karya 1
Karya 2

Nama Karya
Starry Night
Waktu Pagi di Kampung
Aliran
post impresionisme
menggabungkan pengaruh post impresionis dan struktur gambar cina dalam karyanya.
Tema
Kesengsaraan
 Kedamaian
Alat dan Bahan
cat minyak
Cat minyak
Teknik
Impasto
(sapuan agresif)
Scrambling
(sapuan berus yang pantas dan spontan)
Unsur Seni
 Garisan yang kelihatan adalah garisan melengkung, garisan berpusar dan garisan menegak

garisan kontur yang jelas pada rupa dan sapuan berus yang tepat
Karya ini  lebih mengutamakan garisan daripada bentuk. Susunan rupa bentuk mengikut format-format timur jauh, pembahagian ruang formal dan jelas.   
Warna –
1)  warna biru. Terdapat penggunaan biru gelap dan biru cerah pada bahagian langit untuk mewujudkan suasana malam.
2)  warna kuning dan oren digunakan untuk bintang dan bulan untuk menampakkan cahaya yang memancar pada waktu malam.
3)  Warna pada bahagian lain seperti pokok cypress digunakan melalui tindihan warna biru gelap dan kuning untuk menampakkan warna seakan-akan warna kulit pokok.
Warna sejuk dan juga warna panas

Prinsip rekaan
pergerakan –
melalui sapuan berus pada bahagian awan menggambarkan pergerakan berpusar.
Imej pergerakan sungai yang membentuk garis pepenjuru ini
Penegasan diberikan pada ruang langit dengan menonjolkan awan yang berpusar. 
Kadar banding diantara imej yang berada di belakang dengan imej yang berada dihadapan mewujudkan suatu ruang pemisah antara objek.
Nilai
Kehidupan penuh dengan pelbagai liku dan cabaran.
Kebersihan dan kedamaian di mana  suasana perkampungan

Berdasarkan kedua-kedua karya aliran post Impresionisme diatas, jelas menunjukkan beberapa persamaan dan perbezaan. Persamaan di lihat melalui jenis bahan yang digunakan. Tema jelas menunjukkan perbezaan iaitu Karya 1  mengenai kesengsaraan manakala Karya 2 mengenai kedamaian. Gaya persembahan catan menunjukkan perbezaan yang begitu ketara, apabila karya 1 kelihatan begitu agresif dengan teknik sapuan impasti berbanding Karya 2 yang begitu halus dengan teknik Glazing

Jika dinilai, karya 1 iaitu “Starry Night” lebih memenuhi ciri-ciri post impresionisme kerana menekankan penggunaan sapuan berus yang agresif disamping penggunaan warna yang tidak di campur. Kebanyakan sapuan warna yang asli serta bertindih antara satu sama lain. Selain itu juga warna yang pekat digunakan bagi mewujudkan kesan tekstur pada permukaan.

Bagi karya 2 “Waktu Pagi Di Kampung” agak kurang menonjol aliran impresionisme kerana pelukis telah menggabungkan pengaruh post impresionis dan struktur gambar cina dalam karyanya. 

Walaubagaimanapun, kedua-dua pelukis tidak membuat peniruan tetapi mencipta bentuk. Mereka memenuhi ciri post impresionisme dengan memilih subjek utama yang berkaitan  landskap dan  aktiviti seharian masyarakat setempat.


 disediakan oleh :
 Noor Fadhilah (IPG KAMPUS RAJA MELEWAR)

***free to copy***

No comments:

Post a Comment