follow me....

Sunday, May 6, 2012

Perbandingan Catan Impresionisme Barat dan Malaysia


Nama Karya
Impression Sunrinse
Rumah Rakit Sungai Pahang
Aliran
Impresionisme
Impresionisme
Tema
Pemandangan landskap tempatan iaitu lautan
Pemandangan landskap tempatan
iaitu sungai
Alat dan Bahan
Cat minyak
Cat guac
Teknik
Teknik impasto dengan kesan berus
Teknik wash dan sapuan yang terkawal
Unsur Seni
Garisan
-       kesan sapuan berus terutamanya pada bahagian pergerakan air yang tenang.
-       garisan halus dilakar objek kabur iaitu tiang-tiang kargo yang diselindungi kabus pagi.

garisan
-       garisan tebal dan kasar pada bahagian pokok
-       Kesan garisan membantu dalam menyampaikan rupa dan bentuk imej
Jalinan melalui kesan sapuan berus dan warna yang tebal pada bahagian langit dan permukaan air.
Jalinan terhasil dari sapuan berus dan warna yang tebal boleh dilihat pada permukaan sungai.

Warna –
-       suram.
Warna oren yang mewakili matahari senja menembusi lautan lalu membiaskan cahayanya pada air laut 
Warna – warna sewarna iaitu kumpulan warna hijau dan kuning iaitu  warna  alam  semulajadi
Prinsip rekaan
pergerakan – Permukaan air yang bergerak dan bersinar dengan warna merah jingga.
Imej pergerakan sungai yang membentuk garis pepenjuru ini dikatakan oleh beliau sebagai pemecah kepada kebuntuan format empat segi bujur karya tersebut.

Kadar banding diantara imej yang berada di belakang dengan imej yang berada dihadapan mewujudkan suatu ruang pemisah antara objek.
nilai
Keindahan alam semula jadi iaitu lautan tanpa sebarang pencemaran.
Kebersihan dan kedamaian di mana  suasana perkampungan di sungai Pahang yang terpelihara dari pencemaran dan bersih dari kesibukkan kota

Berdasarkan kedua-kedua karya aliran Impresionisme   diatas, jelas menunjukkan terdapat beberapa persamaan dan  perbezaan antara dua karya. Kedua-dua karya diatas menggunakan tema yang sama iaitu keindahan landskap tempatan dimana Karya 1 menggunakan subjek Lautan di La Harve manakala karya 2 menggunakan Sungai Pahang. 

Perbezaan kedua-kedua karya ini adalah bahan yang digunakan dimana karya 1 iaitu “Impresion Sunrise” menggunakan cat minyak dengan teknik impasto dengan kesan sapuan beru . Manakala , karya 2 “Rumah Rakit Sungai Pahang” menggunakan cat guac dengan teknik wash dan sapuan terkawal.  

Kedua-dua karya ini telah mengaplikasikan prinsip yang dipegang oleh aliran Impresionisme iaitu lukisan yang dihasilkan berdasarkan apa yang dilihat di depan mata dan bukan imaginasi yang ditafsirkan oleh minda dimana pelukis  menghasilkan catan berdasarkan objek sebenar tanpa melakukan penambahan atau pengubahsuaian. Subjek utama yang dilakarkan adalah landskap dan alam semula jadi kerana mereka berpendapat alam semula jadi adal ciptaan yang tiada tandingannya. Jadi prinsip ini jelas di aplikasi oleh kedua-dua pelukis yang menggambarkan keindahan landskap tempat masing-masing. 

Pada era ini cahaya merupakan unsur yang sangat penting dalam penghasilan karya kerana dapat menimbulkan mood dan suasana sesuatu keadaan. Prinsip impressionisme ialah cahaya adalah penentu sesebuah keadaan dan suasana. Prinsip ini jelas pada karya 1 dimana walaupun catan yang dihasikan menggunakan warna yang suram untuk menggambarkan suasana pagi yang diselubungi oleh kabus, tetapi unsure cahaya dimasukkan dengan meletakkan warna terang dan pembiasan warna telah dijatuhkan pada warna yang suram. Bagi karya kedua, pelukis memfokuskan cahaya pada tengah-tengah karya dengan sekelilingi kanvas di bingkaikan oleh dahan pokok. Maka fokus cahaya terus jatuh pada bahagian tengah karya. 

 disediakan oleh :
 Fadhilah (IPG KAMPUS RAJA MELEWAR)

***free to copy***

No comments:

Post a Comment